img img img img img img img img img img
2021-01-15
KONKURS
na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w tym testów laboratoryjnych i działań mających na celu dostosowanie danego wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy (np. przedsiębiorca, rolnik).
Witamy

Rolnictwo to szczególny rodzaj aktywności ludzkiej powiązanej ze środowiskiem przyrodniczym i zależny od biologicznych charakterystyk roślin i zwierząt. W ujęciu klasycznym ziemia dostarcza człowiekowi surowców żywnościowych, ale także materiałów włókienniczych, środków leczniczych czy biomasy dla celów energetycznych.

Uprawa roślin włóknistych takich jak len czy zielarskich stanowi dziedzictwo polskiego rolnictwa od kilkuset lat. Podczas ewolucji naturalnej i kierowanej przez człowieka powstało szereg odmian tych roślin specjalnych. Dla ich doskonalenia i prowadzenia badań naukowych utworzono przed kilkudziesięciu laty Instytuty państwowe, które obok działalności doświadczalnej i przechowywania zasobów genowych stały się ważnym źródłem postępu biologicznego w rolnictwie.

Początkowo rozdzielone w zakresach roślin włóknistych i zielarskich obecnie tworzą jedną, naturalnie zintegrowaną instytucję badawczo-rozwojową zajmującą się kompleksowymi badaniami nad pozyskiwaniem i przerobem Naturalnych surowców pochodzących z obu grup roślin. Pracownicy Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich kontynuują tradycje polskiego rolnictwa i zielarstwa oraz tworzą wartość dodaną w nowoczesnych laboratoriach naukowych.

Badania doprowadzają do powstania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych chronionych prawem własności intelektualnej. Część tych rozwiązań jest weryfikowana w pilotażowych działaniach produkcyjnych i stając się podstawą współpracy Instytutu i praktyki gospodarczej. Tą drogą Instytut wypełnia swoją misję i stanowi ważny element w strategii rozwoju gospodarki polskiej.

Aktywność naukowo-wdrożeniowa dotyczy trzech szczebli procesów gospodarczych. Pierwszy to wytwarzanie surowców pochodzenia rolniczego, które winy być najwyższej jakości i ich produkcja musi spełniać wymogi ochrony środowiska. Drugi to procesy przetwarzania surowców roślinnych w różnych przemysłach zależnych od kierunku wykorzystania roślin specjalnych. Trzeci to zastosowanie i doskonalenie produktów końcowych w gospodarstwie domowym lub zakładach przemysłowych z uwzględnieniem ich właściwości.


Dyrekcja Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich