img img img img img img img img img img
2021-01-15
KONKURS
na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w tym testów laboratoryjnych i działań mających na celu dostosowanie danego wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy (np. przedsiębiorca, rolnik).
Aktualności
01.04.2020 IWNIRZ nagroda MINROL
W uznaniu dla wybitnych osiągnięć we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, przynoszących wymierne efekty ekonomiczne i społeczne, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2019 roku przyznał łącznie 7 nagród w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie oraz w zakresie wdrażania postępu w rynkach rolnych. W dniu 13 grudnia 2019 wręczono nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych za 2018 r. 

Z dużą satysfakcją informujemy, że „Program Konopny - narzędzie komercjalizacji rolniczych dóbr własności intelektualnej na skalę międzynarodową” Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich został odznaczony nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych.

2020-04-01_nagroda_minrol


Program Konopny Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich stanowi odpowiedź na potrzeby globalnego rynku konopi przemysłowych oraz jest przykładem skutecznej komercjalizacji opracowanych w instytucie badawczym dóbr własności intelektualnej. Celem programu jest produkcja na dużą skalę kwalifikowanego i elitarnego materiału siewnego konopi przemysłowych odmian należących do IWNIRZ (m.in. Białobrzeskie, Tygra, Henola), które są sprzedawane w Polsce, Europie i na innych kontynentach. Działalność Instytutu wypromowała polskie odmiany konopi przemysłowych na światowych rynkach. Z tego tytułu w oparciu o zawarte umowy licencyjne Instytut osiąga przychody liczone w milionach złotych. Dynamiczne, coroczne zwiększanie skali upraw w Polsce to szansa na poprawę sytuacji finansowej polskiego rolnika, szczególnie rolników małoobszarowych, którym na zasadzie umów kontraktacji Instytut oferuje alternatywę do tradycyjnych upraw oferując przychów nawet ponad 15 tysięcy zł z hektara. Tak atrakcyjne warunki przyciągają do upraw konopi młode pokolenie, które upatruje w tej roślinie możliwość rozwoju, tworzenia procesów przetwórczych mających na celu wytwarzanie z konopi produktów gotowych. Rolą programu jest propagowanie upraw tej rośliny, transfer wiedzy w obszarze agrotechniki i przetwórstwa w celu zwiększenia jej popularności w Polsce. Statystyki wskazują, że ostatnie lata to renesans konopi przemysłowych, których areał z roku na rok wzrasta. Ważnym celem Programu Konopnego jest również wspieranie inicjatyw lokalnych, które pozwolą na stworzenie infrastruktury przetwórczej w naszym kraju i pojawienie się Polski na szczycie statystyk upraw i przetwórstwa konopi przemysłowcy w Europie. 

2020-04-01_nagroda_minrol_statuetka


Autor/kontakt: 
Witold Czeszak - Kierownik Programu Konopnego 
tel. 604973786
witold.czeszak@iwnirz.pl 
www.programkonopny.pl