img img img img img img img img img img
2019-06-13
29 maj 2019r, DZIENNIK PULS BIZNESU "REWOLUCJA W KONOPIACH"
O potencjale drzemiącym w rodzimych gatunkach konopi, o dynamicznym rozwoju inicjatywy "Program Konopny" oraz o zasługach IWNiRZ w dziedzinie produkcji najwyższej jakości materiału siewnego...
Pracownia Hodowli i Agrotechniki Lnu
Pracownia Hodowli i Agrotechniki Lnu
Kierownik Pracowni: dr Katarzyna Wielgusz
Tel. (+48) 61 84 55 871
e-mail: katarzyna.wielgusz@iwnirz.pl

Tematyka badawcza
Do podstawowych zadań Pracowni należy:
  • prowadzenie hodowli twórczej i zachowawczej lnu włóknistego i oleistego;
  • prowadzenie badań naukowych w celu doskonalenia metod hodowli;
  • opracowywanie planów reprodukcji nasiennej lnu włóknistego i oleistego;
  • opracowanie technologii uprawy lnu dla różnych zastosowań surowca w przemyśle (nasiona, włókno, biomasa);
  • ustalanie rejonizacji odmianowej lnu; prowadzenie doradztwa oraz szkoleń plantatorów i służb agrotechnicznych w zakresie nasiennictwa i uprawy lnu;
  • współpraca z innymi jednostkami badawczymi oraz przedstawicielami biznesu w zakresie wspólnej problematyki badawczej oraz wdrożeń i dystrybucji surowców. 
Tematyka Pracowni Hodowli i Agrotechniki Lnu obejmuje również badania nad doborem roślin do zagospodarowania terenów ekologicznie skażonych oraz szukanie możliwości wprowadzenia do uprawy w Polsce nowych roślin włóknistych.