img img img img img img img img img img
2019-06-13
29 maj 2019r, DZIENNIK PULS BIZNESU "REWOLUCJA W KONOPIACH"
O potencjale drzemiącym w rodzimych gatunkach konopi, o dynamicznym rozwoju inicjatywy "Program Konopny" oraz o zasługach IWNiRZ w dziedzinie produkcji najwyższej jakości materiału siewnego...
SORMISOL

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji bioetanolu II generacji z biomasy sorgo (Sorghum sp.) i miskanta (Miscanthus sp.)

Akronim: SORMISOLNr umowy:
PBS1/A8/9/2012
Program: Program Badań Stosowanych I


Lider Projektu:
Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań; Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Katedra Biochemii i Biotechnologii.

Partnerzy:

  • Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań;
  • Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności;
  • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań;
  • Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań;
  • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań


Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji bioetanolu II generacji z biomasy roślinnej sorgo i miskanta. Realizacja projektu dotyczy następujących zadań:

  1. Ustalenie parametrów technologicznych, selekcja gatunków i uzyskanie nowych szczepów drobnoustrojów do fermentacji alkoholowej z wykorzystaniem biomasy sorgo i miskanta.
  2. Zwiększenie potencjału plonotwórczego i ocena parametrów biochemicznych miskanta jako surowca do produkcji bioetanolu.
  3. Modyfikacja roślin sorgo dla zwiększenia wydajności produkcji bioetanolu.
  4. Opracowanie i charakterystyka konstrukcji genetycznych dla podwyższenia zawartości sacharozy i modyfikacji składu ściany komórkowej sorgo i miskanta.


Czas trwania projektu: 01.10.2012 - 30.09.2015.