img img img img img img img img img img
2019-09-12
II edycja międzynarodowej konferencji
MeetUp Food Supplement Ingredients Business & Science
Przetargi

17 września 2019 r.

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej oraz budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności objętych księgą wieczystą nr WR1T/00034200/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych położonych w Białobrzeziu, gmina Kondratowice, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie.


13 czerwca 2019 r.

Przetarg nieograniczony TA/Zp-6/19 na dostawę nawozów sztucznych na potrzeby Zakładów Doświadczalnych w Pętkowie oraz Witaszycach.


16 maja 2019 r.

Ogłoszenie o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112 AM 2 o łącznej powierzchni 1,6362 ha położonych we wsi Witaszyce przy ul. Juliusza Słowackiego, gmina Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie.


29 kwietnia 2019 r.

„Zamówienie TA/Zp-5/19 na świadczenie usług ochrony na potrzeby jednostek organizacyjnych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 2 w Plewiskach (k/Poznania) – postępowanie ponowne wskutek unieważnienia poprzedniego”

Wskazane powyżej dokumenty zamówienia TA/Zp-5/19 zostały również zamieszczone na stronie internetowej BIP Instytutu (zakładka „Zamówienia powyżej 30 000 euro”)


16 kwietnia 2019 r. - PRZETARG UNIEWAŻNIONY

Zamówienie TA/Zp-4/19 na świadczenie usług ochrony na potrzeby jednostek organizacyjnych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 2 w Plewiskach (k/Poznania)


8 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu 62/18 AM 1 położonej w Pętkowie, gmina Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie wraz z prawem własności znajdującego się na tej działce budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie wolnostojącej w budowie.


1 kwietnia 2019 r.

Przetarg nieograniczony TA/Zp-2/19 na Sukcesywne świadczenie rolniczych prac polowych oraz okołorolniczych na potrzeby Zakładów Doświadczalnych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich


 • 14 lutego 2019 r.

Przetarg nieograniczony TA/Zp-1/19 na dostawę nawozów sztucznych na potrzeby Zakładów Doświadczalnych w Pętkowie oraz Witaszycach


4 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie o pisemnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę zorganizowanego gospodarstwa rolnego z ośrodkiem gospodarczym oraz gruntami rolnymi w granicach działek nr: 2/3, 3/25, 3/26, 3/27, 3/37, 3/39, 3/41, 4, 5/1, 5/3, 6/3, 10 AM 1, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24/3, 25/6, 25/27, 25/28, 25/29, 27/31, 30, 31, 32/11, 35, 40, 43, 44/1, 44/2 AM 2 obręb 0001 Białobrzezie, gmina Kondratowice, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie. 

 • ogłoszenie o przetargu (tutaj)
 • regulamin przetargu (tutaj)
 • załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy (tutaj
 • załącznik nr 2 - Mapa (tutaj)
 • załącznik nr 3 - Projekt umowy dzierżawy (tutaj)
 • sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (tutaj)
 • zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (tutaj
 • zawiadomienie o unieważnieniu przetargu (tutaj)

19 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 621 AM 3 obręb 0005 Plewiska wraz z prawem własności znajdującego się na tej działce budynku hydroforni, położonej we wsi Plewiska, gmina Komorniki, powiat poznański, województwo wielkopolskie. 

 • ogłoszenie o przetargu (tutaj)
 • regulamin przetargu (tutaj)

07 września 2018r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym nr 7 wraz z udziałami we wspólnych częściach budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 3/38 AM 1 obręb 0001 Białobrzezie, gmina Kondratowice, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie 

 • ogłoszenie o przetargu (tutaj)
 • regulamin przetargu (tutaj)

27 sierpnia 2018r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielolokalowym położonym w Wojciechowie przy ul. Fabrycznej nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 94/15 AM 11 obręb 0001 Wojciechów, gmina Olesno, powiat oleski, województwo opolskie

 • ogłoszenie o przetargu (tutaj)
 • regulamin przetargu (tutaj)


27 sierpnia 2018r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym wielolokalowym położonym w Wojciechowie przy ul. Fabrycznej nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 94/15 AM 11 obręb 0001 Wojciechów, gmina Olesno, powiat oleski, województwo opolskie

 • ogłoszenie o przetargu (tutaj)
 • regulamin przetargu (tutaj)


27 sierpnia 2018r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku mieszkalnym wielolokalowym położonym w Wojciechowie przy ul. Fabrycznej nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 94/15 AM 11 obręb 0001 Wojciechów, gmina Olesno, powiat oleski, województwo opolskie

 • ogłoszenie o przetargu (tutaj)
 • regulamin przetargu (tutaj


21 sierpnia 2018r.

Przetarg nieograniczony TA/Zp-6/18 na dostawę nawozów sztucznych na potrzeby Zakładów Doświadczalnych w Pętkowie oraz Witaszycach


29 maja 2018 r.
Ogłoszenie o przetargu na dostawę maszyny wytrzymałościowej o napędzie elektromechanicznym (wraz oprzyrządowaniem i innego rodzaju elementami wyposażenia) dedykowanej do badań statycznych właściwości mechanicznych

Instrukcje i załączniki na stronie BIP IWNiRZ [ tutaj


7 maja 2018 r.

Ogłoszenie o przetargu na dostawę maszyny wytrzymałościowej o napędzie elektromechanicznym (wraz z oprzyrządowaniem i innego rodzaju elementami wyposażenia) dedykowanej do badań statycznych właściwości mechanicznych.

Instrukcje i załączniki na stronie BIP IWNiRZ [ tutaj


24 kwietnia 2018 r.
Ogłoszenie o przetargu na dostawę aparatury do badania energii powierzchniowej i kata zwilżania włókien, przędzy oraz płaskich wyrobów włókienniczych.

Instrukcje i załączniki na stronie BIP IWNiRZ [ tutaj


22 marca 2018 r.
Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku mieszkalnym nr 7 wraz z udziałami we wspólnych częściach budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 3/38 AM 1 obręb 0001 Białobrzezie, gmina Kondratowice, powiat strzeliński, województwo dolnośląskie.

 • Ogłoszenie o przetargu [ tutaj ]
 • Regulamin przetargu [ tutaj ]


13 lutego 2018 r.
Zamówienie (publiczny przetarg) TA/Zp-1/18 na świadczenie usług ochrony na potrzeby jednostek organizacyjnych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 2 w Plewiskach (k/Poznania).

 • Ogłoszenie o zamówieniu [ tutaj ]
 • Cała dokumentacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej IWNiRZ [ tutaj ]