Krajowy Plan Odbudowy

005061bc-63ac-40c7-85ab-f3b59f3f3096 (1).png

 

 

 
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który składa się z 55 inwestycji i 55 reform. Wzmocni polską gospodarkę oraz sprawi, że będzie ona łatwiej znosić wszelkie kryzysy.

Polska otrzyma 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł)  w formie preferencyjnych pożyczek.

Zgodnie z celami UE znaczną część budżetu zostanie przeznaczona na cele klimatyczne (46,60%) oraz na transformację cyfrową (21,36%).

Pieniądze z KPO pomogą szybciej osiągnąć wyznaczone wcześniej cele. Dzięki nim zostaną zrealizowane nowe inwestycje, przyśpieszony zostanie wzrost gospodarczy oraz nastąpi zwiększenie zatrudnienia. Fundusze są inwestowane m.in. w rozwój gospodarki, innowacje, środowisko, cyfryzację, edukację i zdrowie. Każdy z nas na tym skorzysta.

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/o-kpo

 

  • INFORMACJE O POSTĘPACH PRAC IWNiRZ-PIB
    _________________

1) Krajowy Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla części inwestycji A.2.4.1. Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego:

Część inwestycji pn. „Budowa lub modernizacja laboratoriów instytutów”:

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum analiz i badań agrotechnicznych, surowców rolniczych, procesów oraz bioproduktów

Czas realizacji: do 31 grudnia 2024 roku

Kwota dofinansowania 26,4 mln zł

Utworzenie Centrum pozwoli na prowadzenie zaawansowanych prac badawczych i rozwojowych nad roślinami włóknistymi i zielarskimi, surowcami pozyskanymi z tych roślin, włókien zwierzęcych oraz produktami z nich wytwarzanymi. Pozwoli także na zwiększenie zasobów genowych dla zapewnienia różnorodności odmian roślinnych oraz umożliwi opracowanie alternatywnych biodegradowalnych produktów o zwiększonej trwałości, z możliwością recyklingu i ponownego wykorzystania.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono dotychczas następujące działania związane z prawidłowym wydatkowaniem pierwszej transzy dofinansowania wynoszącej 7 449 437,88 zł:

• prowadzono prace nad przygotowaniem opisów przedmiotu zamówienia (OPZ) dla aparatury planowanej do zakupienia w ramach realizacji Zadania 4 Rozbudowa i modernizacja stanowiska do badań nad wykorzystaniem biomasy roślin włóknistych i zielarskich jako napełniaczy naturalnych do biodegradowalnych biokompozytów na bazie tworzyw termoplastycznych, Zadania 5 Utworzenie stanowiska do otrzymywania nanowłókien polimerowych z roztworu w celu wytwarzania filtrów dla przemysłu spożywczego, a także Zadania 6 Modernizacja Laboratorium w kierunku Certyfikowanego Laboratorium urzędowego przeprowadzającego czynności związane z dokonywaniem kontroli oraz prowadzeniem analiz laboratoryjnych określonych artykułów rolno-spożywczych oraz próbek materiału roślinnego na obecność kannabinoidów i Zadania 7 Budowa stanowiska oceny trwałości produktów spożywczych, w tym olejów roślinnych;

• rozpoczęto i prowadzono prace planistyczne i przygotowawcze w zakresie Zadania 15 (modernizacja rozdzielni elektrycznej, zakup i instalacja agregatora prądotwórczego) oraz Zadania 16 (prace adaptacyjne i modernizacyjne). Przeprowadzone zostały pierwsze wizje lokalne i spotkania z projektantami;

• uruchomiono i prowadzono postępowania przetargowe w zakresie dostawy wraz z instalacją laboratoryjnej wytłaczarki dwuślimakowej wraz z oprzyrządowaniem.

Jednocześnie, w lutym 2024 roku, Instytut pozytywnie rozliczył wniosek o płatność refundacyjną, obejmującą inwestycje poczynione w ramach tworzenia Centrum od stycznia 2021 roku na łączną kwotę 487 741,80 zł.

_______________

2) Krajowy Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla części inwestycji A.2.4.1. Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego:

Część inwestycji pn. „Wsparcie inwestycji rozbudowy publicznego zaplecza analityczno-laboratoryjnego w sektorze hodowli roślin.”:

Tytuł projektu: Laboratorium nowoczesnych metod biotechnologicznych hodowli roślin

Czas realizacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2025 roku

Kwota dofinansowania 10,3 mln zł

Głównym celem projektu jest inwestycja w budowę i modernizację zaplecza analityczno-laboratoryjnego oraz infrastruktury badawczej w sektorze hodowli roślin Instytutu, mająca na celu utworzenie Laboratorium nowoczesnych metod biotechnologicznych hodowli roślin. Inwestycje przewidziane w ramach wniosku ukierunkowane są przede wszystkim na badanie odmian konopi innych niż włókniste.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono dotychczas następujące działania:

• w ramach Zadania nr 1 Zastosowanie nanotechnologii do uzyskiwania roślinnych substancji czynnych dla potrzeb biomedycznych – Instytut prowadził postępowania przetargowe obejmujące 6 z 7 pozycji kosztowych przewidzianych w Zadaniu. Zakupiona aparatura obejmuje: dyfraktometr – analizator wielkości cząstek, zestaw sond naukowych i urządzeń pomiarowych do oceny parametrów skóry, mieszadło magnetyczne z funkcją grzania oraz wiskozymetr rotacyjny z termostatem i termostatowalną komorą do pomiaru lepkości;

• w ramach Zadania nr 5 Budowa stanowiska poddawania linii komórkowych działaniu substancji czynnych pochodzenia roślinnego – Instytut prowadził postępowania przetargowe obejmujące 5 z 13 pozycji kosztowych przewidzianych w Zadaniu. Zakupiona aparatura obejmuje: stanowisko do wizualizacji komórek w czasie rzeczywistym wraz z inkubatorem CO2 i N2 do utrzymania warunków hipoksji, mikroskop, aspirator do przepłukiwania hodowli oraz urządzenie do podtrzymania warunków inkubatora condo cell.

Wraz z końcem II kwartału planowane jest zakończenie wszystkich dostaw i płatności, a tym samym rozliczenie pierwszej zaliczki w wysokości 3 086 400,00 zł oraz wnioskowanie o kolejną transzę środków, które umożliwią realizację kolejnych zakupów aparatury badawczej.

KPO_barwy RP_NextGenerationEU_poziom_zestawienie_podstawowe_ RGB.png

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.