img img img img img img img img img img
2019-01-02
"Rośliny włókniste w natarciu" - rozmowa z Dyrektorem IWNiRZ, dr
hab. inż. Małgorzatą Zimniewską, prof. IWNiRZ dla dziennika
RZECZPOSPOLITA
Oddział Przędzalnictwa, Tkactwa i Wykończalnictwa w Żyrardowie

Oddział Przędzalnictwa, Tkactwa i Wykończalnictwa w Żyrardowie

Dyrektor: mgr inż. Andrzej Sapieja

Adres:
ul. 1-go Maja 41,
96-300 Żyrardów,
tel. (0-46) 855-40-11, 13, fax (0-46) 855-32-93,
e-mail: zyrardow@iwnirz.pl

Oddział działający od 1 sierpnia 2002r. kontynuuje między innymi, działalność prowadzoną dotychczas przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przetwórstwa Lnu w Żyrardowie.

Zakres działalności:

 • Prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie:
  • optymalnego wykorzystania surowca i poprawy jakości,
  • unowocześniania technologii przędzenia włókien naturalnych oraz mieszankowych z włóknami sztucznymi i syntetycznymi,
  • zagadnień tkactwa dotyczących procesów przygotowawczych i technologii tkania oraz opracowywania struktur tkanin,
  • chemicznej obróbki włókien, przędzy, tkanin,
  • racjonalnego zagospodarowania odpadów powstałych w procesach technologicznych.
 • Ekspertyzy techniczno - technologiczne wyrobów włókienniczych.
 • Prowadzenie sekretariatu Normalizacyjnego Komitetu Technicznego ds. surowców włókienniczych/ opiniowanie norm w zakresie przystosowania się do standardów europejskich.
 • Rozpowszechnianie osiągnięć poprzez publikacje oraz udział w konferencjach i sympozjach naukowych.
 • Usługi haftowania i konfekcjonowania płaskich wyrobów włókienniczych.
 • Wynajem wolnych powierzchni użytkowych.