img img img img img img img img img img
2018-09-19
„Polskie rośliny włókniste i zielarskie
dlainnowacyjnejbiogospodarki”: konferencja
19 września 2018 r.
Dyrekcja IWNiRZ

p.o. Dyrektora IWNiRZ
dr hab. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych IWNiRZ
dr hab. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ

Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju, Innowacji i Wdrożeń
prof. dr hab. Bogusław Czerny

Sekretarz Naukowy
dr hab. Katarzyna Seidler-Łożykowska, prof. IWNiRZ

Główny Księgowy
mgr Magdalena Klonowska