img img img img img img img img img img
2017-03-27
Wizyta w IWNiRZ Pana Ambasadora Republiki Peru w Polsce
Dyrekcja IWNiRZ

p.o. Dyrektor IWNiRZ
Wojciech Maksymiuk


Z-ca Dyrektora ds. Naukowych IWNiRZ
prof. dr Ryszard M. Kozłowski

Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju, Innowacji i Wdrożeń
prof. dr hab. Bogusław Czerny

Sekretarz Naukowy
dr hab. Katarzyna Seidler-Łożykowska, prof. IWNiRZ

Główny Księgowy
mgr Magdalena Klonowska