img img img img img img img img img img
2017-06-21
Wakacyjne Miasto Kobiet
Świnoujście, 10-13 lipca 2017 r.
Aktualności
12.05.2017 Konferencja pt. Transfer technologii dla rozwoju nowych produktów w
przemyśle i rolnictwie

IV Międzynarodowa Konferencja Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ) pt. "Transfer technologii dla rozwoju nowych produktów w przemyśle i rolnictwie" - "Technology transfer for the development of new products in agriculture and industry".

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu we współpracy z Plantinova Sp. z o.o. oraz z Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym „DELTA” zapraszają serdecznie na konferencję pt. "Transfer technologii dla rozwoju nowych produktów w przemyśle i rolnictwie".

Czwarta edycja Konferencji odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r. w godzinach 10:00 - 17:00 w siedzibie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań, ul. Wojska Polskiego 71 B, Sala "Coloseo", parter.

Konferencja jest objęta honorowym patronatem  Pana Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi [ tutaj ]

Cele konferencji:

 • Bariery w transferze technologii oraz rozwiązania tych problemów,
 • Oczekiwania przemysłu w stosunku do nauki,
 • Oferta nauki dla przemysłu,
 • Polska strategia rozwoju ekonomicznego.

4th International Science and Technology Transfer Conference “Technology transfer for the development of new products in agriculture and industry”

Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants in Poznan, Plantinova Ltd., „DELTA” Innovative Enterprise are proud to invite for the conference, which will be held on 30th June 2017 between 10 a.m. and 5 p.m. at the Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, at 71 B Wojska Polskiego Street.

Honorary Patronage Minister of Agriculture and Rural Development Republic of Poland [ here ]

Conference topics:

 • The barriers associated with technological transfer. Solutions to solve these problems.
 • The needs and requirements of the industry towards scientific research.
 • Science’s offer for the industry and agriculture.
 • Poland strategy for economic growth.


More information/ Więcej informacji:

 • Registration form (payments in EUR)  [ here ] / Formularz zgłoszeniowy (PLN) [ tutaj ]
 • Conference programme / Program Konferencji [ here ]
 • Abstract template [ here ] / Szablon abstraktu [ tutaj ]
 • Poster template [ here ] / Szablon plakatu [ tutaj ]
 • Poster size/ Rozmiar posterów: 100 cm x 70 cm.
 • How to get [ here ] / Mapa dojazdu [ tutaj ]

Sponsors / Sponsorzy:


Important dates/ Ważne daty:
31.05.2017 - abstract submission deadline/ termin nadsyłania abstraktów.
15.06.2017 - registration deadline/ termin rejestracji na konferencję.


Contact person/ Osoba do kontaktu:

Maria Mackiewicz-Talarczyk
tel. (+48) 604 169 115
e-mail: technology.transfer@iwnirz.pl