img img img img img img img img img img
2019-01-02
"Rośliny włókniste w natarciu" - rozmowa z Dyrektorem IWNiRZ, dr
hab. inż. Małgorzatą Zimniewską, prof. IWNiRZ dla dziennika
RZECZPOSPOLITA
Ogłoszenia

15 listopada 2018 r.

 PEŁNOMOCNIK WSPÓLNIKA Spółki LENKRAJ sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach k. Jarocina ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „LENKRAJ” sp. z o.o.


13 lipca 2018 r.

PEŁNOMOCNIK WSPÓLNIKA Spółki LENKRAJ sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach k. Jarocina ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „LENKRAJ” sp. z o.o.


28 czerwca 2018 r.

Pełnomocnik Wspólnika Spółki LENKRAJ sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach k. Jarocina ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „LENKRAJ” sp. z o.o. 


28 maja 2018 r.

Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Zakładzie Farmakologii i Fitochemii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanym w Plewiskach koło Poznania


28 maja 2018 r.

Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Zakładzie Biotechnologii Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu


28 maja 2018 r.

Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanym w Plewiskach koło Poznania


19 kwietnia 2018 r.

Pełnomocnik Wspólnika Spółki LENKRAJ sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „LENKRAJ” sp. z o.o.

 • treść ogłoszenia [ tutaj ]


29 marca 2018 r. 

Pełnomocnik Wspólnika Spółki LENKRAJ sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „LENKRAJ” sp. z o.o.

 • treść ogłoszenia [ tutaj ]


26 lutego 2018 r.
Pełnomocnik Wspólnika Spółki LENKRAJ sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „LENKRAJ” sp. z o.o.

 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

12 grudnia 2017 r.
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko mechanizatora rolnictwa w Zakładzie Innowacyjnych Technologii Włókienniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
 • treść ogłoszenia [ tutaj


19 października 2017 r.
Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego IWNiRZ za lata 2017 i 2018.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  [ tutaj ]

15 września 2017 r.
Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego IWNiRZ za rok 2017.

 • treść ogłoszenia [ tutaj ]
 • unieważnienie ogłoszenia [ tutaj  ]  (19.10. 2017 r.)


10 sierpnia 2017 r.
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko młodszego specjalisty / specjalistki do spraw współpracy z zagranicą w Dziale Informacji Naukowej i Współpracy z Zagranicą Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

24 marca 2017 r.
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta - pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanym w Plewiskach koło Poznania.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]


19 stycznia 2017 r.
Zakład Doświadczalny Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Pętkowie oferuje do sprzedaży łubin wąskolistny odmiany TANGO.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

09 grudnia 2016 r.
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Pracowni Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy w Zakładzie Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]


08 grudnia 2016 r.
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta – pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanym w Plewiskach koło Poznania.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

06 października 2016 r.
Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego IWNiRZ za rok 2016.

 • treść ogłoszenia [ tutaj ]
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  [ tutaj ]


04 sierpnia 2016 r.
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na asystenta - pracownika naukowego w Pracowni Roślin Energetycznych w Zakładzie Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]


08 kwietnia 2016 .r
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na 4 stanowiska Przedstawiciela Farmaceutycznego w Zakładzie Badań i Przetwórstwa Nasion Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

24 lutego 2016 r.
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjno - technicznego - hodowcy jedwabnika w Zakładzie Hodowli i Agrotechniki  Roślin Włóknistych i Energetycznych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

 • treść ogłoszenia [ tutaj ]


17 lutego 2016 r.
Dyrektor  Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta - pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanym w Plewiskach koło Poznania.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

17 września 2015 r.
Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego IWNiRZ za rok 2015.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]


09 kwietnia 2015 r.
Ogłoszenia Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Pracowni Flory Bakteryjnej Przewodu Pokarmowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

     treść ogłoszenia [ tutaj ]


09 kwietnia 2015 r.
Ogłoszenia Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta - pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

     treść ogłoszenia [ tutaj


22 września 2014 r.
Ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego IWNiRZ za rok 2014.

 • treść ogłoszenia [ tutaj ]
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.12.2014 r.)  [ tutaj ]

04 września 2014 r.
Ogłoszenia Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta - pracownika naukowego w Pracowni Naturalnego Barwienia Sztuka Naturalna w Dziale Marketingu i Wzornictwa Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

14 sierpnia 2014 r.
Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich o konkursie na stanowisko pracownika inżynieryjno - technicznego - laboranta w Zakładzie Biotechnologii  Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

23 lipca 2014 r.
Ogłoszenia o konkursie na stanowisko sprzedawcy-kasjera w Dziale Marketingu i Wzornictwa Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

 15 maja 2014 r.
Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich o konkursie na stanowisko Kierownika Zakładu Farmakologii i Fitochemii IWNiRZ - profesora zwyczajnego – pracownika naukowego.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

15 maja 2014 r.
Ogłoszenie Dyrektora IWNiRZ o konkursie na dwa stanowiska asystenta - pracownika naukowego w Zakładzie Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

07 maja 2014 r.
Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko PRZEDSTAWICIELA FARMACEUTYCZNEGO w Zakładzie Badań i Przetwórstwa Nasion Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

Miejsce pracy: Województwo Opolskie, Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie.

 • treść ogłoszenia [ tutaj ]

04 marca 2014 r.
Rada Naukowa Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z siedzibą w Poznaniu na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz.U. nr 215, poz. 1412) ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ).
 • treść ogłoszenia [ tutaj ]
 • Informacja Prezydium Rady Naukowej IWNiRZ o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora IWNiRZ (19 maja 2014  r.)  [ tutaj ]